AFAZİ - APRAKSİ - DİZARTRİ

AFAZİ - APRAKSİ - DİZARTRİ AFAZİ - APRAKSİ - DİZARTRİ
 • Beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanması, dil yetisi kaybıdır.
 • Daha önceden normal işlev gören dilin hasarlanmasıdır.
 • Edinilmiş dil bozukluğu olarak da adlandırılır.
 • 14-18 yaş üzerinde ki yetişkinler için kullanılır.
 • Dil yetisi bakımından dominant hemisfer , sağ eli kullananlarda % 95, sol eli kullananlarda % 70 sol hemisferdir.
 • Dilde yetersizlik gösteren çocuk grubu için ise, gelişimsel dil bozukluğu, disfazi veya özgül öğrenme güçlüğü olarak adlandırılır.
 • Anlama, okuma, yazma, konuşma, adlandırma ve tekrarlama becerileri afazi tipine göre etkilenmiştir.
 • Etyoloji: SVO, tümör, kafa travması, dejeneratif nörojenik bozukluklar ( ensefalit..)
 • Genellikle hemipleji veya hemiparezi eşlik eder.
 • Dizartri ve apraksi de eşlik edebilir.

 

 Tipleri;

      Tutuk / motor/ expresive afaziler;

 • Broca,
 • transkortikal motor,
 • global,
 • mix transkortikal

 Akıcı/ duyusal/  reseptive  afaziler:

 • wernicke,
 • transkortikal duyu ,
 • kondüksiyon 
 • anomik

   

Apraksi

 • Amaca yönelik hareketlerin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasında  ortaya çıkan bozukluktur.
 • Anlama zorluğu, motor kayıp, duyu kaybı veya ataksi olmaksızın önceden öğrenilen kompleks veya beceri isteyen hareketlerin düzgün yapılamamsı durumudur.
 • Farklı tipleri mevcuttur.
 • İdeomotor apr.
 • İdeasyonel apr.
 • Giyinme apr.
 • Limb apr.
 • Konuşma/ sözel/ verbal apraksi
 • Oral /buccofacial apraksi…
 • Konuşma/ sözel/ verbal apraksi; sözcükleri oluşturan sesleri ve heceleri doğru dizine koyup sesletmede güçlük olarak ortaya çıkar.
 • Uzun ve karmaşık sözcüklerde  daha sık ortaya çıkar. Tutarsız hatalar mevcut. Farkındalıkları iyidir.Sık sık hata düzeltmeye çalışırlar.
 • Ritm ve vurgu düzensizliklerinden ötürü prozodi bozuktur.
 • Oral apraksi: oral motor yapıların sıralı hareketindeki güçlük.dil ucunu ağız köşelerine değdirme, dilini çıkarıp geri çekme, üfleme vb.

  

 

 Dizartri

 • Merkezi veya periferik sinir sistemi hasarına bağlı  konuşma bozukluğudur. Konuşmanın 5 modalitesi etkilenmiştir.
 • Resprasyon, fonasyon, rezonans, artikülasyon ve prosodi.

 Etioloji:

 • Serebro vasküler olaylar, inme
 • Travmatik beyin hasarı
 • Multipl skleroz
 • Parkinson hastalığı
 • Myasthenia gravis
 • Menenjit
 • Beyin tümörleri
 • Kurşun ve CO zehirlenmeleri
 • Sinir kesileri

Flask, spastik, spastik-flask, ataksik, hipokinetik, hiperkinetik tipleri mevcuttur.