Son Eklenen Yazılar

GELİŞİMSEL SÖZEL / ORAL DİSPRAKSİ

Amaca yönelik hareketlerin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasında ortaya çıkan bozukluktur. Anlama zorluğu, motor kayıp, duyu kaybı veya...

ARTİKÜLASYON ( SESLETİM) ve FONOLOJİK (SESBİLGİSEL) BOZUKLUK

Oral motor yapı yetersizliklerinden kaynaklı hedef sesin üretilememe durumu artikülasyon; kişinin fonetik dağarcığında mevcut olmasına rağm...

AFAZİ - APRAKSİ - DİZARTRİ

Beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanması, dil yetisi kaybıdır. Daha önceden normal işlev gören dilin hasarlanmasıdır. Edinilmiş dil b...

İLETİŞİM - DİL ve KONUŞMA BOZUKLUĞU

Sosyal bir varlık olan insanoğlu duygu ve düşüncelerini paylaşmak, bilgi alış verişinde bulunmak için konuşma organları ile sağlanan, iş...

GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUĞU / DİSFAZİ

Zihinsel, motor,sosyal ve ruhsal bir neden belirlenemediği halde dil alanında geri kalmışlardır. Dil kazanımı daha yavaş ve yaşıtlarına gö...