Son Eklenen Yazılar

AFAZİ - APRAKSİ - DİZARTRİ

Beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanması, dil yetisi kaybıdır. Daha önceden normal işlev gören dilin hasarlanmasıdır. Edinilmiş dil b...

İŞİTME & İŞİTME KAYBI

İşitme; sesin kulak tarafından algılanıp beyindeki işitme merkezlerine iletilmesi ve bu merkezlerde yorumlanmasıdır. Çevresel seslerin fark e...

OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUKLARI / YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK

İletişim ve sosyal etkileşimde yetersizlik, stereotip davranışlarla kendini gösteren bozukluklardır. Göz temasından kaçınma, nesne vb 5 sn ...

GELİŞİMSEL SÖZEL / ORAL DİSPRAKSİ

Amaca yönelik hareketlerin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasında ortaya çıkan bozukluktur. Anlama zorluğu, motor kayıp, duyu kaybı veya...

İLETİŞİM - DİL ve KONUŞMA BOZUKLUĞU

Sosyal bir varlık olan insanoğlu duygu ve düşüncelerini paylaşmak, bilgi alış verişinde bulunmak için konuşma organları ile sağlanan, iş...