Son Eklenen Yazılar

KEKEMELİK

 Konuşma esnasında; tekrarlar, bloklar, uzatmalar, uygun olmayan yerde durmalar, uygunsuz nefes almalar, patlamalar, eklemelerle karakterize konuş...

İŞİTME & İŞİTME KAYBI

İşitme; sesin kulak tarafından algılanıp beyindeki işitme merkezlerine iletilmesi ve bu merkezlerde yorumlanmasıdır. Çevresel seslerin fark e...

GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUĞU / DİSFAZİ

Zihinsel, motor,sosyal ve ruhsal bir neden belirlenemediği halde dil alanında geri kalmışlardır. Dil kazanımı daha yavaş ve yaşıtlarına gö...

ARTİKÜLASYON ( SESLETİM) ve FONOLOJİK (SESBİLGİSEL) BOZUKLUK

Oral motor yapı yetersizliklerinden kaynaklı hedef sesin üretilememe durumu artikülasyon; kişinin fonetik dağarcığında mevcut olmasına rağm...

AFAZİ - APRAKSİ - DİZARTRİ

Beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanması, dil yetisi kaybıdır. Daha önceden normal işlev gören dilin hasarlanmasıdır. Edinilmiş dil b...