ARTİKÜLASYON ( SESLETİM) ve FONOLOJİK (SESBİLGİSEL) BOZUKLUK

ARTİKÜLASYON ( SESLETİM) ve FONOLOJİK (SESBİLGİSEL) BOZUKLUK ARTİKÜLASYON ( SESLETİM) ve FONOLOJİK (SESBİLGİSEL) BOZUKLUK

Oral motor yapı yetersizliklerinden kaynaklı hedef sesin üretilememe durumu artikülasyon; kişinin fonetik dağarcığında mevcut olmasına rağmen hedef sesin uygun yerinde kullanılamaması durumu ise fonolojik bozukluktur.

Bu problemler konuşmanın anlaşılırlığını etkiler. Okul öncesi dönemde bu sorunların giderilmesinde fayda vardır.

Okul döneminde çocuk söylenenleri ağzından çıktığı gibi yazabilir, ayrıca hatalı sesletimden ötürü okuduğunu anlamada sorun yaşayabilir. Disleksi- disgrafi yolunda zemin hazırlayabilir. Öğrenme güçlüğü tablosu karşımıza çıkabilir. Bunların yanında bebeksi vb. konuşmadan kaynaklı arkadaşları arasında alay konusu olabilir, kişilik gelişimine olumsuz yönde etki edebilir.