GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUĞU / DİSFAZİ

GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUĞU / DİSFAZİ GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUĞU / DİSFAZİ
 • Zihinsel, motor,sosyal ve ruhsal bir neden belirlenemediği halde dil alanında geri kalmışlardır.
 • Dil kazanımı daha yavaş ve yaşıtlarına göre daha az başarılıdır.
 • 2 yaşından önce tanı konması güçtür.
 • Belli kriterler 2 yaşına gelmiş ama 50 sözcük dağarcığına ulaşamamış veya sözcük dağarcığı çok takıları yoktur.
 • Sembolik oyunda da geri kalmış oluyorlar, dili anlarken zorlanıyorlar, fonolojik sorunları oluyor.
 • Hızlı ve ard arda gelen işitsel ve görsel bilgiyi işleme güçlükleri vardır.
 • Uzun dönem hafızayla ilgili hatırlamaları daha yavaştır.
 • Dikkat eksikliği, dil, hafıza ve düşünmede organizasyon bozuktur.
 • Karmaşık akıl yürütmenin gerektiği problemleri çözmede zorluklar yaşarlar.
 • Yaygın semantik geri kalmışlık oluyor, sözcük dağarcığı arttığı halde morfolojik gelişim gelemiyor.
 • Vakalarda  dilin tüm öğeleri ( 5 öğe) / bazen birkaçı gecikiyor, düzensizlik, çarpıklık oluyor.
 • Erken yaştaki çocukların dil özelliğine sahiptirler.
 • Kavram bilgileri yetersizdir.
 • İletişimin hem ayrıntılara hem de bütününe aynı anda bakamazlar.
 • Sözel ve sözel olmayan iletişimi aynı anda algılamayabiliyorlar.
 • Okul döneminde özgün öğrenme güçlüğü tablosu ile karşımıza geliyorlar.