GELİŞİMSEL SÖZEL / ORAL DİSPRAKSİ

GELİŞİMSEL SÖZEL / ORAL  DİSPRAKSİ GELİŞİMSEL SÖZEL / ORAL DİSPRAKSİ
  • Amaca yönelik hareketlerin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasında ortaya çıkan bozukluktur.
  • Anlama zorluğu, motor kayıp, duyu kaybı veya ataksi olmaksızın kompleks veya beceri isteyen hareketlerin düzgün yapılamaması durumudur.
  • Beceriksiz, sakar çocuk olarak adlandırılırlar.
  • Genetik yatkınlık, prematüre doğum, yetersiz anne sütü alımı, duyusal entegrasyon yetersizliği söz konusudur.
  • Konuşma/ sözel/ verbal dispraksi; sözcükleri oluşturan sesleri ve heceleri doğru dizine koyup sesletmede güçlük olarak ortaya çıkar. Uzun ve karmaşık sözcüklerde daha sık ortaya çıkar. Tutarsız hatalar mevcut. (kafa-kapa-papa) Sık sık hata düzeltmeye çalışırlar. Ritm ve vurgu düzensizliklerinden ötürü prozodi bozuktur.
  • Oral dispraxia: oral motor yapıların sıralı hareketindeki güçlük. Dil ucunu ağız köşelerine değdirme, dilini çıkarıp geri çekme, üfleme vb. hareketleri istemli olarak yerine getirmede güçlük.