İLETİŞİM - DİL ve KONUŞMA BOZUKLUĞU

İLETİŞİM - DİL ve KONUŞMA BOZUKLUĞU İLETİŞİM - DİL ve KONUŞMA BOZUKLUĞU

Sosyal bir varlık olan insanoğlu duygu ve düşüncelerini paylaşmak, bilgi alış verişinde bulunmak için konuşma organları ile sağlanan, işitme kanallarının kullanıldığı söze dayalı biçimde veya beden dili, jestler, mimikler, yazı veya resimlerin kullanıldığı görsel becerilere dayalı biçimlerde iletişim yollarına başvurmuştur.

İletişim gerçekleştirilirken mesajın tasarlanıp kodlanması, iletilmesi, kodun çözülmesi ve uygun geri dönütün alınması gerekmektedir. Herhangi birisinin sekteye uğraması karşımıza iletişim bozukluğu olarak çıkacaktır.

 • Amacımız sözel iletişim olunca, bunu gerçekleştirmek için dil ve konuşmaya ihtiyaç vardır. Bu bağlamda dil; anlamları ifade etmek için toplumlarca kullanılan, gelenekselleşmiş ve kuralları uzlaşmaya dayanan semboller sisteminden oluşmuş, etkileşimde kullanılan iletişim aracı; konuşma ise sözel dildeki sesleri çıkarmak için gerekli olan motor işlemlerdir, yani konuşma için gerekli olan kasların eylemidir.
  Dil bozukluğu, dil gelişimi sistemi içerisindeki sentax, semantik, morfolojik ,fonolojik, pragmatik yapıların bir veya daha fazlasının etkilenmesi sürecidir.

   1- Cümle kurma süreçleri veya bilgiyi anlamlı olarak hafızada saklama ve hatırlamada

   2- Sembol sistemini algılama ve ona zihinsel işlemler uygulamada

   3- Kavram ve sembol sistemlerini oluşturmada

   4- Sembol sistemlerini iletme ve kullanmada zorluklar, problemler vardır.

Konuşma bozukluğu ise solunum, fonasyon, rezonans, artikülasyon veya entonasyonun etkilenmesi durumudur.

Dil ve konuşma terapistleri tarafından soruna yönelik değerlendirme, önleyici tedbirler alma, tanılama ve terapisi gerçekleştirilir.

Pek çok faktör bireyin dil ve konuşma gelişimini etkilemektedir.

 • Artikülasyon becerisi ve oral motor kontrolü,
 • Zihinsel gelişim düzeyi
 • Çevresel faktörler ( bakıcı faktörü, uzun süre tv, yetişkin ve akranları ile az süre geçirme)
 • Cinsiyet ( kızlar lehine)
 • Kalıtım
 • Premature ve düşük doğum ağırlığı
 • Annenin alkol ve/veya madde bağımlılığı
 • Genetik bozukluk ( Down Send,Kleinfelter Send, Turner Send, Fragile X Send )
 • Hipoksi, Beyin travması, Tümoral etkenler,Enfeksiyonlar, Menenjit
 • Duyu bozukluklarının ve özellikle işitme kaybının olması.
 • Fiziksel engelli olmakla birlikte uzun süre hastanede kalma
 • İhmal edilme ve/veya kötü davranışa maruz bırakılma
 • Yaygın gelişimsel bozukluk (Otizm, Asperger Send.,..)
 • Oral motor yapı yetersizlikleri ( YDD, diş eksikliği, çene problemleri, tümoral etkenler)
 • Lateralizasyon gecikmesi