KEKEMELİK

KEKEMELİK KEKEMELİK

 Konuşma esnasında; tekrarlar, bloklar, uzatmalar, uygun olmayan yerde durmalar, uygunsuz nefes almalar, patlamalar, eklemelerle karakterize konuşmanın akıcılığındaki bozukluktur.  

  • Bazen konuşmayı kolaylaştırmak ve o sesi çıkarabilmek için; el veya ayağı sallama, ayağı yere vurma, baş ve boyun hareketleri, göz, kas ve dudak hareketleri vb. birtakım ikincil davranışlar gözlenebilir.
  • Kekemeliğin erken dönem görülme sıklığı: % 4 iken, erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat daha çok görülmektedir.
  • Kentsel kesimlerde kırsala göre daha çok gözlenmektedir.
  • En çok 2-7 yaş arasında görülmektedir.
  • Erkeklerin terapisi daha uzun sürmektedir.
  • Genetik yatkınlık 2-3 kat gözlenme durumu
  • Düzelme oranı kızlarda daha yüksektir.
  • Daha uzun süre devam eden kekemelerde duygusal sorunlar gelişebilmektedir.
  • Olgular utanma, suçluluk hissi, gerginlik, kızgınlık ve çaresizlik duyguları yaşayabilirler.
  • Sıklıkla konuşmaktan ya da konuşmanın beklendiği   sosyal ortamlardan kaçınma gözlenir.

 

Birinci Dönem Kekemeliği // Erken Dönem Kekemelik Nedir?

Çocuğun konuşmasında duraklama, tutulma, yineleme ve uzatmalar dinleyenler tarafından fark ediliyor, fakat çocuk kendisi bunların farkında değil ve konuşmaktan çekinmiyorsa böylesi özürler birinci dönem kekemeliğidir denebilir.

 

İkinci Dönem Kekemeliği // Geç Dönem Kekemelik Nedir?

1.Konuşan  ne söyleyeceğinden daha çok nasıl söyleyeceğine dikkat eder hale gelmiştir.

2.Bu dönemde artık kekeme, konuşmaya başlarsa nerede kekeleyeceğini düşünen, bilen, kekelemekten kurtulmayan bir konuşmacı haline gelmiştir.

3.Konuşma sırasında burun deliklerinin fazla açılması, dudakların çarpılması ya da sağa sola doğru devinmesi, göz kırpmalar, boyun kaslarında gerilmeler, kol ve ellerin gerilmesi, ayakların tekmelenmesi, karın kaslarının fazla devinmesi gibi ikincil davranışlar belirgin hale gelir.