OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUKLARI / YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK

OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUKLARI / YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUKLARI / YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK
  • İletişim ve sosyal etkileşimde yetersizlik, stereotip davranışlarla kendini gösteren bozukluklardır.
  • Göz temasından kaçınma, nesne vb 5 sn boyunca yandan bakma, koklama, belirli yiyecekleri yeme, dönme veya nesne döndürme, ani hareketler, yaylanarak yürüme, parmak sallama, tiz sesler çıkarma, ısırma vb davranışlar.
  • Ekolali, klişe sözler söyleme, monoton tek düze konuşma, istekte bulunmama, sese tepki göstermeme, sohbet başlatamama, kendisinden sen veya ismiyle bahsetme, bedensel devinimlerle nesneleri elde etme çabası, sorulara uygunsuz cevaplar.
  • Yetersiz taklit becerisi, çekingen ürkek yapı, fiziksel temastan kaçınma, grup ortamından kaçma, nesne ve oyuncakları uygunsuz kullanma,
  • Konuşmanın var olduğu fakat bunun 16-22. aylarda kaybedildiği üzerinedir. 
  • Sonradan otizm teşhisi almış çocukların ailelerinin çocuklarında ilk kuşkulandıkları şeyin sese tepkili olmamaları ve bu yüzden çocuklarında işitme kaybından şüphelenmeleridir.
  • Otizm toplumun bütün tabakalarında her türlü etnik kökende ve sosyo- ekonomik, entelektüel faktörlere bağlı olmadan görülmektedir.
  •  Erkek çocuklarında daha fazla görülür.
  • İngiltere’de 1/150 oranında çocuklarda otistik davranış özellikleri gözlendiği belirtilmektedir.
  • Otistiklerin % 50 sinde hiç konuşma yok, belki de olmayacaktır.